Вести

ГЕА: како да поттикнете образование за животна средина за поодговорно граѓанство?

ГЕА: како да поттикнете образование за животна средина за поодговорно граѓанство?

Многу обиди за едукација на јавноста заради поодговорно однесување кон животната средина и превземање на акции против климатските промени се потпираа на “стратегии за алармирање“ кои, често создаваат желба за акција. Денес, еко-анксиозноста е препознаена како феномен во заедницата за чиешто справување, недостига структуриран пристап.

Increasing environmental literacy for a sustainable future

Increasing environmental literacy for a sustainable future

In front of environmental challenges such as global warming, pollution, urban sprawl or deforestation, which increasingly jeopardise the life of living beings on our planet, the need to raise awareness of climatic issues has now become urgent. Environmental...

Subscribe to our Newsletter