Νέα

GEA: Ενθάρρυνση των ενεργών πολιτών μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

GEA: Ενθάρρυνση των ενεργών πολιτών μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πολλές από τις προσπάθειες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών για το καλό του περιβάλλοντος και ενάντια στην κλιματική αλλαγή, βασίζονται σε στρατηγικές κινδυνολογίας και πολλές φορές καταλήγουν να αδρανοποιούν το κοινό. Το Οικολογικό Άγχος έχει αναγνωριστεί ως κοινωνικό φαινόμενο και δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλα δομημένη προσέγγιση για την αντιμετώπισή του.

Increasing environmental literacy for a sustainable future

Increasing environmental literacy for a sustainable future

In front of environmental challenges such as global warming, pollution, urban sprawl or deforestation, which increasingly jeopardise the life of living beings on our planet, the need to raise awareness of climatic issues has now become urgent. Environmental...

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του έργου