Σχετικά με το έργο

Στον απόηχο διαφόρων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, η αστική εξάπλωση, η αποψίλωση των δασών και η απώλεια της βιοποικιλότητας, οι οποίες θέτουν σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο τη ζωή των έμβιων όντων του πλανήτη μας, η ανάγκη ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με τις προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον έχει γίνει πλέον επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των πολιτών για τη μελλοντική διαβίωση και στην ενθάρρυνσή τους να αναλάβουν τις ατομικές τους ευθύνες για την προστασία των κοινοτήτων στις οποίες ζουν, ως απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των ενηλίκων ενισχύει τη διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση των ικανοτήτων προσαρμογής των κοινοτήτων και ενθαρρύνει τους πολίτες να ακολουθήσουν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Η περιβαλλοντική αγωγή δημιουργεί υπεύθυνους/ες πολίτες και συμβάλλει στην πρόοδο της βιώσιμης ανάπτυξης. Καθώς οι ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον αυξάνονται, απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες αντιμετώπισής τους.

Ωστόσο, η ιδέα ότι η υγεία των ανθρώπων δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς την προστασία της βιοποικιλότητας του πλανήτη απέχει από το να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία της φύσης, η οποία συχνά θεωρείται δευτερεύων στόχος σε σύγκριση με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα Erasmus+ “GEA – Ενήλικες με οικολογική συνείδηση” επιδιώκει την ενθάρρυνση των ανθρώπων να αλλάξουν τη συμπεριφορά και τις δράσεις τους, ξεκινώντας από την καθημερινότητά τους.

Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου GEA σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ένα σύνολο καινοτόμων και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών πόρων που απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων όσο και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους (που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες). Απώτερος στόχος τους είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ενηλίκων που δεν λαμβάνουν τυπική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της κοινωνικής και ψηφιακής συμπερίληψης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στόχοι

Αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής των ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα

Δημιουργία ενός ανοικτού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και εργαλείων που στοχεύουν στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και στη συμμετοχή των ενήλικων πολιτών στα κοινά

Ενθάρρυνση της διαδικασίας λήψης κοινών αποφάσεων και συνδιαμόρφωσης περιβαλλοντικών πολιτικών.

Διασφάλιση μιας ευρείας και βιώσιμης πρόσβασης σε ένα σύνολο καινοτόμων αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής.

Το έργο υλοποιείται από 7 οργανισμούς σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες:

Έναρξη και Ολοκλήρωση του έργου: 01/11/2022 – 31/10/2025

ERASMUS+ KA2 Συνεργατικές συμπράξεις στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων