Εκπαίδευση

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων

Προσφέρεται άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του GEA, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και χωρίζεται στις παρακάτω 5 ενότητες:

=

Ενότητα 1

Αρχές της μη τυπικής και άτυπης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

=

Ενότητα 2

Ατομική ευθύνη και γραμματισμός στα μέσα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση

=

Ενότητα 3

Προώθηση της συμμετοχής σε περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις μέσω της επιστήμης των πολιτών

=

Ενότητα 4

Προώθηση της δικτύωσης και των προσεγγίσεων των εμπλεκόμενων μερών για τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις

=

Ενότητα 5

Σχεδιασμός συμμετοχικών δράσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ). 

Είστε εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην πιλοτική εφαρμογή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες! 

Διαθέσιμο τον Μάιο του 2024