Ressursid

Interaktiivne aruanne

Kodanike teaduslikud lähenemisviisid, keskkonnaprobleemid ja kliimameetmed. See põhineb kahel põhisambal:

 1. ülevaade kodanikuteaduslikest lähenemisviisidest – meetoditest, mida kasutatakse täiskasvanute koolituses kodanike teadustegevuse ja osalemise stimuleerimiseks;
 2. keskkonnaprobleemide ja -meetmete juhtumianalüüs, et teha kindlaks kõige pakilisemad keskkonnaprobleemid kohalikes kogukondades ja edukad algatused täiskasvanute kaasamiseks kliimameetmetesse.

Jätkusuutlikkuse komplekt

Keskkonnateadlikkuse toetamiseks mõeldud vahendite kogumik, mis on väljatrükitav juhend 6 makrovaldkonnas:

 1. vee säästmine,
 2. energia säästmine,
 3. keskkonnahoidlik ostmine ja toit,
 4. jäätmekäitlus, ringlussevõtt ja taaskasutus,
 5. aktiivne transport ja liikuvus,
 6. meie (digitaalse) süsinikujalajälje vähendamine.

Saadaval aprillis 2025

Ühiselt kavandatud poliitiliste algatuste käsiraamat

Rida soovitusi kodanike ja poliitikakujundajate poolt “ühiselt kujundatud” poliitiliste algatuste kohta vastavalt järgmisele struktuurile:

 1. kavandatud lähenemisviiside kirjeldus ja nende rakendamine poliitilises kontekstis, sealhulgas osaluslike keskkonnameetmete ja kodanikuteaduslike algatuste kirjeldus;
 2. valitud poliitikavaldkonnad 7 riigis, mis on rühmitatud makropiirkondadesse;
 3. poliitikakujundajatega konsulteerimise tulemused;
 4. kohalike kogukonnaliikmete poolt moodustatud kohalike keskkonnakomiteedega konsulteerimise tulemused;
 5. soovitused ühiselt kujundatud poliitiliste algatuste kohta.

Saadaval augustis 2025

Leaflet

Available in:
DEELENESFRITLTMK

Newsletter

Newsletter 1:
DEELENETFRITLTMK