Resursai

Interaktyvi ataskaita

Piliečių mokslo metodai, aplinkosaugos iššūkiai ir veiksmai klimato srityje. Ji bus grindžiama dviem pagrindiniais ramsčiais:

 1. Piliečių mokslo metodų apžvalga – suaugusiųjų švietime taikomi metodai, kuriais siekiama atverti mokslą ir skatinti piliečių dalyvavimą;
 2. Aplinkosaugos iššūkių ir veiksmų pavyzdžių analizė, siekiant nustatyti aktualiausias vietos bendruomenių aplinkosaugos problemas ir sėkmingas iniciatyvas, kuriomis siekiama įtraukti suaugusiuosius į klimato kaitos veiksmus.

Tvarumo rinkinys

Priemonių, padedančių didinti aplinkosauginį sąmoningumą, rinkinys, kurį galima atsispausdinti kaip 6 makroaplinkos vadovą:

 1. Vandens taupymas,
 2. Energijos taupymas,
 3. Išmanus apsipirkimas ir maistas,
 4. Atliekų tvarkymas, perdirbimas ir pernaudojimas,
 5. Aktyvus transportas ir judumas,
 6. Skaitmeninio anglies pėdsako mažinimas.

Prieinamas nuo 2025 balandžio mėn.

Bendrai kurtų politinių iniciatyvų bukletas

Piliečių ir politikos formuotojų bendrai kuriamų politikos iniciatyvų rekomendacijų rinkinys, kurį sudaro:

 1. siūlomų metodų ir jų taikymo politikos kontekste aprašymas, įskaitant dalyvaujamąsias aplinkosaugos akcijas ir piliečių mokslo iniciatyvas;
 2. atrinkti politikos segmentai 7 šalyse, suskirstyti į makroaplinkas;
 3. konsultacijų su politikos formuotojais rezultatai;
 4. konsultacijų su vietos aplinkosaugos komitetais, sudarytais iš vietos bendruomenės narių, rezultatai;
 5. rekomendacijos bendrai kuriamos politikos iniciatyvoms.

Prieinamas nuo 2025 rugpjūčio mėn.

Leaflet

Available in:
DEELENESFRITLTMK

Newsletter

Newsletter 1:
DEELENETFRITLTMK