Apie

Projektą

Susiduriant su aplinkosaugos iššūkiais, tokiais kaip visuotinis atšilimas, tarša, miestų plėtra, miškų naikinimas ir biologinės įvairovės nykimas, kyla vis didesnis pavojus visoms gyvybės formoms mūsų planetoje, poreikis didinti žmonių informuotumą apie su aplinka susijusius iššūkius tapo gyvybiškai svarbus.

Tokiomis aplinkybėmis suaugusiųjų švietimas atlieka labai svarbų vaidmenį ruošiant piliečius ateities gyvenimui ir skatinant juos prisiimti individualią atsakomybę už visų bendruomenių, kuriose jie gyvena, apsaugą, reaguojant į pasaulinius iššūkius.

GEA projektu siekiama sustiprinti suaugusiųjų „aplinkosauginį raštingumą“, kuriuo siekiama prisidėti prie tinkamų sprendimų priėmimo ir stipresnių bendruomenių prisitaikymo galimybių, taip įgalinant moteris ir vyrus rinktis tvaresnį gyvenimo būdą.

Tikslai

Didinti mažesnes galimybes ir nepalankią padėtį turinčių suaugusiųjų įtrauktį į aplinkos ir klimato veiksmus savo bendruomenėse.

Sukurti atvirą e. mokymosi programą suaugusiųjų švietimo darbuotojams ir įrankių rinkinį, skirtą suaugusiųjų ekologiniam sąmoningumui ir bendruomenės įsitraukimui didinti.

Skatinti bendrus sprendimų priėmimo procesus ir aplinkos politikos kūrimą bendrakūros būdu.

Užtikrinti plačią ir tvarią prieigą prie inovatyvių sprendimų, siekiant didesnio aplinkosauginio raštingumo.

Veikla

=

Dalyvaujamasis lauko tyrimas, papildantis dokumentais pagrįstą piliečių mokslo, aplinkosaugos iššūkių ir veiksmų tyrimą.

=

GEA e-mokymosi programos, suteikiančios suaugusiųjų švietimo darbuotojams galimybę skatinti bendruomenės aplinkosaugos veiksmus, kūrimas ir įgyvendinimas.

=

Aplinkosauginio sąmoningumo didinimo veiksmų vykdymas su mažesnes galimybes ar nepalankią padėtį turinčiais suaugusiais.

=

Vietos aplinkos apsaugos komitetų steigimas ir novatoriškos bendrai parengtos politikos iniciatyvų informacinio lankstinuko kūrimas.

Rezultatai

GEA Interaktyvi ataskaita

Piliečių mokslo metodai, aplinkosaugos iššūkiai ir veiksmai klimato srityje.

E-mokymosi rinkinys suaugusiųjų švietimo darbuotojams

Šis skyrius suteiks jums tiesioginę prieigą prie GEA e-mokymosi programos suaugusiųjų švietimo darbuotojams.

Tvarumo rinkinys, skirtas aplinkosauginiam sąmoningumui didinti

Aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo priemonių rinkinys, kurį galima atsispausdinti.

Bendrai kurtų politinių iniciatyvų bukletas

Piliečių ir politikos formuotojų bendrai parengtų politikos iniciatyvų rekomendacijų rinkinys.